"There comes a time in your life, when you walk away from all the drama and people who create it.
You surround yourself with people who make you laugh.
Forget the bad and focus on the good. Love the people who treat you right, pray for the ones who don't.
Life is too short to be anything but happy. Falling down is a part of life, getting back up is living."
José N. Harris

tisdag 19 oktober 2010

Börja om från början*** Start From The Beginning

"Det är väldigt stimulerande och intressant att träna någon helt från början. Att få lära personen att göra rätt och använda sina muskler exakt så som de ska användas."
Den personen är jag och de orden sade min tränare på gymmet till mig idag innan jag gick hem. Först tänkte jag att "suck, jag börjar verkligen om från början!" och det kändes tungt, men sedan filosoferade jag vidare på det där under dagen.
När Fru Cancer letade sig in i mitt liv så tog en era slut. "Annika före cancern" slutade att existera på sätt och vis och jag har tvingats att "ömsa skinn" otaliga gånger under året. Inför varje ny situation jag ställts inför har en ny sida i personligheten fått komma till användning. Sidor jag naturligtvis alltid haft men kanske aldrig använt eller som kommit i skymundan. Att känna rädsla, ångest, ilska, ledsamhet så starkt var och är helt nytt för mig. Nytt var och är också sidorna av en tro på mig själv, självkänsla, beslutsamhet, en tro på livet efter detta, skyddsänglar och lugn i själen, ja listan kan göras lång.
Jag börjar faktiskt om från början! Jag målar min personlighetstavla med helt nya färger.
***
"It is very stimulating and interesting to train a person completely from the beginning. To teach that person exactly how to use the muscles and about the function they have."
That person is me and my personal trainer told me that today before I went home. My first thought was heavy: "Yeah, I know I'm weak and very unfit, I am definitely starting from the beginning". My second thought however stuck with me for the rest of the day.
When Mrs Cancer found her way into my life an era ended. The "Annika before Cancer" stopped to exist in a way and I've been forced to "change skins" several times during this year. With every new situation I've had to face a new part of my personality has been used. I've always had these parts of course but never used them or they've been tucked away. To feel fear, anger, anxiety and sadness so strong was and is completely new to me. New feelings were and are as well the part of believing in myself, self worth, determination, a faith in life after death and guardian angels and piece in my soul.
I am actually starting from the beginning! I am painting my personality picture with all new colours.

3 kommentarer:

Lisbet Lindell sa...

Visst finns det en före och en efter, förhoppningsvis är "efter" mycket starkare:)

Kram från Lisbet

Ann Viner sa...

Får man lov att skriva att det måste vara en fantastiks möjlighet? att få börja om, skriva om... tänk så många av oss som fastnat i gamla och kanske delvis felaktiga spår??
Men första delen av inlägget fick mig genast att tänka på alla våra timmar på davids, med fysisk träning men framför allt prat, prat, prat. Många viktiga beslut som formade hela mitt liv togs just där - Tack!
Kramar

Åsa sa...

Insiktsfullt och mycket vackert skrivet. Själv tycker jag att min cancer har fört mig och mitt liv i en bättre och mer givande riktning. Jag är mycket mera empatisk, kärleksfull och ödmjuk numera.